Konijnen niet meer in hokken en kooien

september 15, 2021 0 Door admin

De Eerste Kamer heeft een nieuwe dierenwet zonder problemen aangenomen. In deze dierenwet staat onder andere dat konijnen vanaf 2023 niet meer in hokken en kooien mogen gehouden worden. Deze nieuwe wet werd ingebracht door de Partij voor de Dieren om ervoor te zorgen dat vanaf 1 januari 2023, dieren niet meer mogen lijden of ongemak hebben in een stal, hok of kooi. Deze wet geldt niet alleen voor vee, maar ook voor onze huisdieren, zoals konijnen en vogels. Dit betekent dat jouw knaagdier niet meer in een hok mag worden gehouden, maar gewoon rond moet kunnen rennen. Dieren moeten namelijk de kans hebben om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen.

Argumenten

De argumenten die voornamelijk werden gebruikt, was dat konijnen vaak in hun eentje in de achtertuin in een hok zitten. Dit, terwijl konijnen eigenlijk zeer sociale dieren zijn. Deze nieuwe wet geldt nu ook voor vogels. Parkieten bijvoorbeeld, hebben van nature veel bewegingsvrijheid. Ook geldt er dat een kat altijd de mogelijkheid moet hebben om naar buiten te kunnen gaan. De uitvoerbaarheid van deze wet is wel bedenkelijk. In hoeverre kan je namelijk controleren hoe men met hun huisdieren omgaat, zonder het recht op privacy te schenden? De formulering komt neer op dat dieren zoveel mogelijk natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen.

Boeren

Boeren zijn niet erg tevreden over deze wetswijziging. De wetswijziging wordt als te onrealistisch gezien, vanwege weinig goede organisatie voor veehouders. De dieren zouden kunnen wegrennen, boeren zouden niet meer goed hun vee bij kunnen houden, etc. Hierdoor zouden boeren dus hun veehouderij systeem moeten ontwikkelen, wat dus weer geld zal kosten. Er werd ook gezegd dat 2023 te snel zou zijn en onrealistisch voor veehouders zou zijn om zo een grote verandering aan te gaan. Deze wet zal waarschijnlijk het einde betekenen van de intensieve veehouderij. Het grootste probleem van de wet nu is dat het zeer algemeen geformuleerd is en dat het praktisch niet uitvoerbaar is.

white rabbit on green grass